PVC zipper bag

服务创造价值、存在造就未来

position:首页>Product Center>PVC zipper bag
PVC triangular clamp chain standing bag
PVC triangular clamp cha···

PVC三角夹链立袋是一种塑料袋,通常由PVC(聚氯乙烯)材料制成。这种袋子具有独特的三角形形状和上下可夹紧···

TPU cylindrical stationery zipper bag
TPU cylindrical statione···

TPU cylindrical stationery zipper bag